OBCHODNÍ SPOLEČNOST

GLOBaL SALE

Business to business.

Kto Jsme?

Společnost působí na trhu od roku 2017 a za toto relativně krátké období si stihla vytvořit důvěryhodné vztahy se svými obchodními partnery. Záleží nám na jejich spokojenosti a proto se snažíme maximálně vyhovět jejich požadavkům.

01_

Projektový
management

Řízení projektů realizujeme interdisciplinárně. Projekty pokládáme za jedinečný nástroj k dosažení požadované změny. Každý projekt musí být měřitelný ve svých přesně definovaných cílech. Cíle musí být měřitelné. Pak víme vyhodnotit úspěšnost dosažení daného cíle. Každý projekt musí mít svou strukturu.

  • popsání situace, stavu, který plánujeme změnit
  • určení cílů – plánování
  • specifikace způsobu, jak dosáhnout cíle

02_

Byznys
pro byznys

Obchodní vztahy mezi společnostmi pro jejich potřeby.

03_

Rychloobrátkové spotřební zboží

Označováno zkratkou FMCG nebo CPG. Produkty, které jsou prodávány „okamžitě“, za relativně nízkou cenu. Nebo jsou vysoce obrátkové. Takzvaný „horký zboží v regálech“

Ozvěte se Nám!

  • +421 905 345 891
  • globalsale@globalsale.cz
  • Růžová 1, Praha 1,
    110 00 Czech Republic

Oddíl: C
Vložka: 270739
IČO: 057 84 221
DIČ: CZ 05784221

Společnost je registrována na městském soudu v Praze

Close Menu